₪20

מנוי ניסיון ל - 3 ימים

חיבור אחד

₪60

מנוי מולטי - 3 חיבורים

לחודש

₪100

מנוי מולטי - 5 חיבורים

לחודש

₪180

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל3 חודשים

₪360

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל6 חודשים

₪720

מנוי מולטי - 3 חיבורים

מנוי לשנה

למשלמים במזומן 3 חודשים מתנה!