מנוי ללא ציוד

₪20

מנוי ניסיון ל - 3 ימים

חיבור אחד

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • חיבור אחד*

₪60

מנוי מולטי - 3 חיבורים

לחודש

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • עד 3 חיבורים באותה רשת

₪100

מנוי מולטי - 5 חיבורים

לחודש

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • עד 5 חיבורים באותה רשת

₪180

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל3 חודשים

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • עד 3 חיבורים באותה רשת

₪360

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל6 חודשים

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • עד 3 חיבורים באותה רשת

₪720

מנוי מולטי - 3 חיבורים

מנוי לשנה

 • 450+ ערוצים חיים
 • CatchUp -עד 14 יום
 • ישראלי \ רוסי VOD
 • עד 3 חיבורים באותה רשת